معرفی برنامه ملی آینده نگاری

untitled-1

آغاز برنامه ملی آینده نگاری

شروع و ايده اجراي برنامه ملی آینده نگاری را بايد در معاونت سياست‌گذاري و ارزيابي راهبردي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري دانست که در ابتداي امر و با انجام مطالعات اوليه، گام‌هاي نخستين اجراي اين طرح برداشته شد. رویکرد اين برنامه، چيزي به مراتب فراتر از تهيه ليستي از فناوري‌هاي ممکن و قابل ظهور در آينده و ارائه آن به عنوان انتخاب‌هاي سياستي جهت مطالعه مي‌باشد. هدف اين طرح، گفتمان‌سازي و درگير نمودن سطوح مختلف جامعه در شناسايي موضوعات و چالش‌هايي است که مي‌توان با راه‌حلي فناورانه و وجود هوشمندي لازم، نسبت به استفاده از فرصت‌هاي آن و مقابله با تهديدهاي آن برنامه‌ريزي و اقدام نمود. در این برنامه تلاش می‌شود گفتمان مبتنی بر دانش و ایجاد آگاهی در مورد تغییرات و مسائل آینده که جامعه با آن مواجه خواهد شد، در میان ذی‌نفعان مختلف شکل گیرد.

برنامه آینده نگاری ملی

آینده نگاری باید چه سمت و سویی داشته باشد؟

کارکرد اصلی برنامه آینده نگاری در ایران را می‌توان ایجاد درک عینی در خصوص آینده و تغییرات آن، اجماع و هم‌رائی در خصوص اتخاذ راهبردها و سیاست‌ها در سطح ملی، ایجاد مکانیزم هشدار دهی نسبت به تغییرات آینده دانست و در نتیجه مشارکت خصوصی- دولتی در طراحی راه‌حل‌ها و اولویت های ملی کارکرد اصلی آینده نگاری است. به همین دلیل آینده نگاری باید به سمت و سوی موارد ذیل حرکت کند.

برنامه - ملی - آینده نگاری

 

آینده نگاری چه چیزی نیست؟

 

برنامه - ملی - آینده نگاری

توضیح مدل برنامه آینده نگاری ملی

یکی از رویکردهایی که مدنظر دبیرخانه قرار داشته است، توجه به ذی‌‌نفعان مختلف و در نظر داشتن نیازهای مختلف هر یک از این سطوح می‌باشد. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته توسط دبیرخانه که از مطالعات تطبیقی و همچنین نتایج جلسات خبرگانی حاصل شده است، ذی‌نفعان مختلف در چهار گروه اصلی دسته‌بندی شده‌اند. با توجه به شکل سمت راست، چهار سطح از مخاطبین این برنامه شامل “جامعه عمومی”، “جامعه فعالان اقتصاد دانش‌بنیان (صنعت‌گران، دانشگاهیان، پژوهشگران)، “شرکت‌ها، دانشگاه‌ها، نهادهای تحقیقاتی و سازمان‌ها” و “نهادهای سیاست‌گذاری” مخاطبان اصلي برنامه ملي آينده‌نگاري هستند كه در قالب هرم مخاطبان نمايش داده شده‌اند. در ذیل برنامه آینده‌نگاری ملی چهار برنامه اصلی با مخاطب قرار دادن هر سطح از مخاطبین طراحی شده‌است تا بتوان به تفکیک و با توجه به ظرفیت‌های موجود در هر سطح و انتظارت و نیازهای آنان به تعریف برنامه‌های اجرایی و همکاری با آنان اقدام نمود.

برنامه - ملی - آینده نگاری